Het project werd gesubsidieerd door de Europese Unie in het kader van het Communautaire Initiatief INTERREG III-A met middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling alsmede het Ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.