Gevolgen voor mijn omgeving

Antwoord

Nee, als deze niet in de zorg werken hoeven ze zich niet te laten testen.


Opmerkingen

Mensen die gezond zijn, merken niets van MRSA als ze via u besmet raken met MRSA. Zorgpersoneel kunt u beter vermijden omdat, wanneer zij via u besmet raken met MRSA, zij dit weer over kunnen brengen op patiënten in de zorginstelling. Deze patiënten zijn vaak ernstig verzwakt of hebben katheters, wonden, infusen etc. waardoor de kans bij hen groter is dat ze een MRSA-infectie oplopen en erg ziek worden van de MRSA. Bent u toch wezen logeren, of op bezoek geweest bij iemand die in de zorg werkt, dan moet deze persoon dat melden op zijn/haar werk bij de ARBO-arts of afdelingshoofd zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist(e), arts-microbioloog, huisarts of GGD-arts!


Bronnen


Voorbeelden

.

Antwoord

Nee, als zij niet werkzaam zijn in de zorg hoeven zij in principe niet getest (gekweekt) te worden. Als u of één van uw huisgenoten in de zorg werkt, dan moet iedereen wel gekweekt worden en indien positief, worden behandeld.


Opmerkingen

Dit is hoe het over het algemeen gaat. Per situatie zal de arts-microbioloog het beleid bepalen en u zult van hem horen wat u precies moet doen.


Bronnen


Voorbeelden

.

Antwoord

In principe wel, maar de kans is aanzienlijk kleiner dan via direct huidcontact.


Opmerkingen

MRSA kan zich vooral verspreiden via handencontact met een MRSA-drager. Daarnaast kan de MRSA zich verspreiden via luchtkanalen, stof, huidschilfers, voorwerpen en oppervlakten als tafels en bedplanken.


Bronnen


Voorbeelden

Patiëntenfolders van diverse ziekenhuizen waarin staat aangegeven hoe MRSA verspreid wordt:

.

Antwoord

Raadpleeg altijd de arts-microbioloog als u op bezoek wilt gaan bij een ziek persoon. Als deze persoon ernstig ziek is, kunt u het bezoek beter even uitstellen.


Opmerkingen

Bij ernstig verzwakte personen kan de MRSA-bacterie namelijk infecties veroorzaken en zich via de bloedcirculatie verspreiden naar verschillende organen. In het ergste geval kan dat de dood tot gevolg hebben. Vooral bij de aanwezigheid van risicofactoren zoals

  • Het gebruik van antibiotica
  • Huidafwijkingen, zoals wonden, eczeem, psoriasis
  • Drains, katheters, intravasale lijnen heeft de zieke persoon die u bezoekt een vergrote kans om een ernstige MRSA-infectie op te lopen als hij of zij via u besmet raakt met MRSA.

Raadpleeg daarom de arts-microbioloog als u een dergelijk persoon op bezoek wilt laten komen of bij hem/ haar op bezoek wilt gaan.


Bronnen

  • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-8526300)

Voorbeelden

.

Antwoord

Het is niet zeker, maar de kans is wel groot. Indien uw familie, huisgenoten, vrienden etc. die bij u in de buurt zijn geweest echter gezond zijn, dan maakt het niet uit. Zij merken dan niets van het feit dat zij ook MRSA-drager zijn


Opmerkingen

MRSA kan zich vooral verspreiden via handencontact met een MRSA-drager. Daarnaast kan de MRSA zich verspreiden via luchtkanalen, stof, huidschilfers, voorwerpen en oppervlakten als tafels en bedplanken. Huisgenoten hebben daarom een kans om eveneens de bacterie bij zich te dragen. Voor gezonde personen heeft MRSA geen gevolgen.

Er zijn echter ook mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een MRSA-infectie:

  • Mensen die antibiotica gebruiken;
  • Mensen met huidaandoeningen (zoals eczeem) of open wonden;
  • Mensen met een implantaat, infuus of katheter;
  • Mensen met een verzwakte afweer. Bij personen die aan een of meerdere van deze risicofactoren voldoen kan MRSA tot een infectie leiden met gevolgen als steenpuisten, maar ook botontsteking of longontsteking. In het ergste geval kan de MRSA in de vitale organen terecht komen, deze aantasten en de dood tot gevolg hebben.

Bronnen


Voorbeelden

.