Opname op afdeling

Antwoord

MRSA komt in Duitsland veel vaker voor dan in Nederland. De kans dat een Duitse patiënt MRSA heeft is daarom relatief groot, en daarom wordt een Duitse patiënt bij opname uit voorzorg geïsoleerd verpleegd, totdat door kweekonderzoek uitgesloten is dat de patiënt geen MRSA (meer) heeft.

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.

Antwoord

Er moeten maatregelen genomen worden, zowel voor, tijdens als nadat de MRSA-patiënt naar de behandelafdeling of klinische afdeling komt!

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft een specifieke MRSA-richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Voorbereiding

 • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen.
 • Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond/neusmaskers en schorten met lange mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen

Personeel

 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen. B. Procedure Vervoer van de patiënt naar en van de onderzoeks- of behandelkamer
 • Patiënt wordt altijd per bed vervoerd.
 • Voorzie het bed van de patiënt zo kort mogelijk van te voren van schoon beddengoed.
 • De patiënt moet tijdens het vervoer en mond/neusmasker en muts dragen. Het bed moet met een schoon laken worden afgedekt.
 • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
 • Vermijd oponthoud.
 • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
 • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de klaargemaakte kamer gebracht.

Betreden en verlaten van de kamer door onderzoeker of behandelaar

Betreden kamer 

 • Indien een witte overjas wordt gedragen, deze buiten de onderzoeks- of behandelkamer uitdoen.
 • Noteer uw naam, geboortedatum en functie op de contactlijst.
 • Voor het betreden van de kamer beschermende kleding aantrekken. Volgorde:
  1. Muts opzetten
  2. Mond/neusmasker voordoen
  3. Overschort aantrekken
  4. Handschoenen aantrekken.

Verlaten kamer 

Na het verlaten van de kamerbeschermende kleding uittrekken. Volgorde:

 1. Handschoenen uittrekken en in afvalemmer deponeren
 2. Overschort uitdoen
 3. Mond/neusmasker afdoen, in afvalemmer deponeren
 4. Muts afdoen, in afvalemmer deponeren
 5. Zichtbaar vuile armen en onderarmen eerst wassen en goed drogen
 6. Handen en onderarmen desinfecteren met een handendesinfectans

Beëindiging operatie, behandeling, en/of onderzoek

 • Instrumentarium in een gesloten bak naar de Centrale Sterilisatie afdeling vervoeren.
 • De behandelruimte dient op dezelfde wijze te worden gereinigd als gebeurt na opheffing van de isolatie op een reguliere afdeling.

Bronnen

.

Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de opname worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de opname niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt geïsoleerd verpleegd worden totdat de controlekweken minimaal drie keer negatief zijn, elk met een tussenpoos van 7 dagen.

Opmerkingen

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Deze patiënt is nog steeds thuis en de electieve opname kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen

Opname van deze patiënt kan niet worden uitgesteld

 • Opname volgens isolatieprotocol
 • Patiënt tijdens opname screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen opgenomen

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.

Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de opname worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de opname niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt geïsoleerd verpleegd worden totdat de controlekweken minimaal drie keer negatief zijn, elk met een tussenpoos van 7 dagen.

Opmerkingen

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Deze patiënt is nog steeds thuis en de electieve opname kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen

Opname van deze patiënt kan niet worden uitgesteld

 • Opname volgens isolatieprotocol
 • Patiënt tijdens opname screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen opgenomen

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!! Het crisisprotocol treedt in werking en de microbioloog zal u vertellen wat u moet doen!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.

.

Antwoord

Als er op moment van opname een MRSA-uitbraak is bij de andere zorginstelling, dan moet de patiënt opgenomen worden via het isolatieprotocol en er moeten inventarisatiekweken afgenomen worden.

Als er op moment van opname geen MRSA-uitbraak of ander MRSA-probleem is, dan kan de patiënt gewoon opgenomen worden zonder verdere maatregelen.

Opmerkingen

De overnemende specialist op uw afdeling informeert bij collega in aanbiedende zorginstelling naar eventuele MRSA-problematiek:

 1. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname zelf een bekend MRSA probleem
  • - opname volgens isolatieprotocol
  • - patiënt ondergaat een MRSA-screening 
 2. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname geen MRSA probleem
  • - standaard opname zonder extra voorzorgsmaatregelen

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.