Algemeen

Antwoord

Als de drager geen behandeling ondergaat tegen MRSA-dragerschap, of als er bepaalde risicofactoren aanwezig zijn, zoals katheters, wonden en antibioticagebruik, kan MRSA-dragerschap soms heel lang duren (wel 40 maanden, dus meer dan 3 jaar). Door de aanwezigheid van deze risicofactoren, kan de MRSA-bacterie zich permanent in de huidflora vestigen en mengen met de andere bacteriën op onze huid. Je kunt het vergelijken met onkruid in de tuin. Het is heel moeilijk om het weer weg te krijgen. Daarnaast blijkt dat sommige gezonde dragers MRSA zeer lang bij zich dragen, maar de redenen hiervoor zijn nog niet bekend.

Opmerkingen

Geen.

.

Antwoord

Iemand kan heel lang MRSA drager zijn, soms wel meer dan 40 maanden.

Opmerkingen

Hoe lang iemand MRSA-drager blijft , wordt door twee factoren bepaald:

  1. Of behandelingsmiddelen worden ingezet (antibiotica, desinfecterende zeep, shampoo, neuszalf en/of huidzalf). Zonder behandeling kan iemand wel langer dan een jaar MRSA dragen.
  2. De aanwezigheid van factoren die de behandelingsmiddelen remmen of tegenwerken, zoals wonden, zweren, langdurige huidafwijkingen als psoriasis, infusen of katheters. Als één van deze factoren aanwezig is, is behandeling bijna nooit succesvol. De patiënt kan dan, ook al wordt hij of zij behandeld, 40 maanden of langer MRSA hebben.
.

Antwoord

Het ligt aan de soort MRSA (hoe en waar de bacterie opgelopen is) welk antibioticum ingezet wordt.

Opmerkingen

De wijze waarop een MRSA-bacterie opgelopen wordt, hangt samen met het type van de stam waar de MRSA-bacterie vandaan komt. Als iemand MRSA oploopt tijdens een ziekenhuisverblijf, is dit (doorgaans) een andere stam dan wanneer iemand MRSA krijgt door dagelijks contact met varkens. De herkomst van de stam van de bacterie bepaalt welke antibiotica ingezet kunnen worden voor de behandeling van de MRSA-infectie. Sommige stammen zijn resistent (ongevoelig) voor meerdere klassen van antibiotica en andere stammen alleen voor methicilline-gerelateerde antibiotica.

Bronnen

  • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-852 6300)
.

Antwoord

Ja. Het is echter situatie-afhankelijk welke behandelmiddelen ingezet worden. 

Behandeling dient altijd in overleg met een arts-microbioloog te gebeuren!

Video

Opmerkingen

Als de patiënt geen infectie heeft die door MRSA is veroorzaakt, maar alleen MRSA-drager is, wordt geprobeerd de bacterie met desinfecterende zeep (bijvoorbeeld Hibiscrub) en speciale zalf (zoals Bactroban) van huid, slijmvliezen en andere lichaamsoppervlakken te verwijderen waardoor het dragerschap opgelost wordt.

Als de MRSA een infectie veroorzaakt bij de patiënt, dan moeten antibiotica ingezet worden. De MRSA-bacterie is echter resistent (ongevoelig of immuun) tegen de meeste antibiotica. Ondanks de ongevoeligheid voor veel antibiotica kunnen MRSA-infecties wel worden behandeld. De arts-microbioloog kan door laboratoriumonderzoek vaststellen voor welke antibiotica de MRSA gevoelig is en schrijft vervolgens de juiste antibiotica voor.

Er zijn nog een paar middelen, waaronder het antibioticum Vancomycine, die de MRSA-bacterie kunnen doden. Deze middelen kunnen nare bijwerkingen voor de patiënt hebben. Omdat het gevaar bestaat dat MRSA ook een resistentie tegen deze middelen zal ontwikkelen, worden ze alleen toegediend bij patiënten die een infectie hebben die door MRSA is veroorzaakt en dus niet bij dragerschap. Na behandeling met antibiotica worden kweken afgenomen om het resultaat van de MRSA-behandeling te controleren. Meestal volgt volledige genezing. Soms zijn meerdere antibioticakuren nodig. Mensen kunnen geen afweer opbouwen tegen MRSA.

Voorbeelden

Geen.

.