Antwoord

Het ligt aan de soort MRSA (hoe en waar de bacterie opgelopen is) welk antibioticum ingezet wordt.

Opmerkingen

De wijze waarop een MRSA-bacterie opgelopen wordt, hangt samen met het type van de stam waar de MRSA-bacterie vandaan komt. Als iemand MRSA oploopt tijdens een ziekenhuisverblijf, is dit (doorgaans) een andere stam dan wanneer iemand MRSA krijgt door dagelijks contact met varkens. De herkomst van de stam van de bacterie bepaalt welke antibiotica ingezet kunnen worden voor de behandeling van de MRSA-infectie. Sommige stammen zijn resistent (ongevoelig) voor meerdere klassen van antibiotica en andere stammen alleen voor methicilline-gerelateerde antibiotica.

Bronnen

  • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-852 6300)
.