Antwoord

Een patiënt met MRSA die bepaalde risicofactoren heeft (katheters, open wonden, al antibiotica gebruikt etc.) kan niet behandeld worden!

Opmerkingen

Behandeling met antibiotica is pas mogelijk als de patiënt geen risicofactoren voor MRSA-dragerschap, zoals wonden of katheters, heeft. Wonden en andere huidafwijkingen moeten eerst behandeld worden voordat met behandeling begonnen kan worden, en katheters en ander lichaamsvreemd materiaal moeten eerst verwijderd worden.

Bacteriën in een wond(ontsteking), eczeem, of andere huidopening vormen microkolonies die zich aan het wondbed vasthechten en scheiden een zogenaamde glycocalyx of biolfilm af, die de bacteriën beschermt tegen antimicrobiële stoffen (antibiotica). Antibiotica hebben dus geen zin als er wonden, katheters, of andere huidafwijkingen aanwezig zijn.

Voorbeelden

pic-eg-ant-33-0-glycocalyx2

© Garland Science Publishing

.