Antwoord

  • De neuszalf heeft geen bijwerkingen
  • De shampoo en zeep kunnen jeuk en een geïrriteerde huid veroorzaken
  • Antibiotica kunnen meerdere bijwerkingen veroorzaken zoals misselijkheid, maagpijn en diarree.

Opmerkingen

Bij de behandeling van MRSA-dragerschap (kolonisatie) worden meestal twee middelen ingezet. Elk van deze middelen kent haar eigen bijwerkingen:

Neuszalf

Van deze zalf wordt de neus een beetje vies, en soms blijft er wat schuim in de neus achter. Deze bijwerking is echter niet ernstig 

Shampoo en zeep

In deze shampoo en zeep zit chloorhexidine. De huid wordt hiervan droog, en indien een patiënt reeds eczeem of een andere huidaandoening heeft, kan deze verergeren door de shampoo en/of zeep.

Antibiotica

Bij de behandeling van een MRSA-infectie wordt meestal een antibioticum ingezet. De bijwerkingen van antibiotica vallen uiteen in drie categorieën:

  1. Microbiologische bijwerkingen: Doordat het antibioticum ook de lichaamseigen bacteriën doodt, krijgen ziekmakende bacteriën of schimmels de kans de opengevallen plaatsen in te nemen. Hierdoor kan bijvoorbeeld diarree ontstaa omdat de darmen niet meer in balans zijn. Soms krijgen mensen aften of een koortslip door een schimmelinfectie van huid of slijmvliezen. Bij langdurig gebruik van een breedspectrum antibioticum kan een tekort aan vitamine B en K ontstaan. Deze vitamines worden namelijk door de normale darmbacteriën gemaakt. Een andere bijwerking is resistentie: Het micro-organisme wordt ongevoelig voor het antibioticum.
  2. Overgevoeligheidsreacties: Bijvoorbeeld jeuk en huiduitslag. Deze zijn onafhankelijk van de dosis en kunnen ook al bij gebruik van kleine hoeveelheden ontstaan. Ze komen relatief vaak voor bij antibiotica uit de penicillinegroep. In zeldzame gevallen kan een ernstige overgevoeligheidsreactie ontstaan; een zogenaamde anafylactische shock. Dit komt echter zeer zelden voor. Als de patiënt ooit overgevoelig op een bepaald antibioticum heeft gereageerd, mag dit middel niet meer gebruikt worden. De patiënt dient de arts hiervan op de hoogte te brengen!
  3. Toxische reacties: Deze kunnen van middel tot middel verschillen en zijn afhankelijk van de dosis. Een hogere dosis geeft méér klachten. Soms is een bepaald orgaan, zoals het gehoororgaan of de nieren, extra gevoelig voor een antibioticum.

Voorbeelden

.