Definities

Antwoord

Eradicatie betekent hetzelfde als decontaminatie, behandeling en sanering. Al die woorden hebben dezelfde betekenis.

Video

Opmerkingen

Bij MRSA-dragers (bij wie de MRSA dus geen infectie heeft veroorzaakt) worden desinfecterende zeep, shampoo, neuszalf en/ of huidzalf ingezet. MRSA-patiënten die een door MRSA veroorzaakte infectie hebben of MRSA op een andere plaats dragen dan in de neus, krijgen ook antibiotica toegediend die de MRSA "doden".

De zogenaamde decontaminatie of decontaminatieprocedure dient tot het verwijderen van de MRSA-bacteriën van de huid en het slijmvlies van de drager. Bij gezonde mensen zonder risicofactoren is MRSA uit het belangrijkste reservoir, namelijk de neusholte, relatief gemakkelijk te verwijderen. Daarvoor wordt een neuszalf gebruikt met antibiotische of antiseptische werking. Binnen enkele dagen is de MRSA verwijderd en kan aan de hand van een kweek het succes van de decontaminatie bevestigd worden. Het percentage succesvolle decontaminatieprocedures is hoog en de behandeling is duurzaam. Wanneer decontaminatiebelemmerende factoren aanwezig zijn zoals wonden en katheters, dan moeten deze eerst genezen of beëindigd zijn voordat met de definitieve MRSA-decontaminatie begonnen kan worden.

Bronnen

Voorbeelden

Betekenis van eradicatie volgens de Van Dale:

pic-eg-ant-99-0-eradicatiedef

.

Antwoord

Beta-lactam-antibiotica (β-lactam-antibiotica) vormen een speciale groep antibiotica die de structuur van de celwand van de bacterie verstoren. De bacterie wordt daardoor gedood. Andere soorten antibiotica doden bacteriën op een andere manier; niet via de structuur van de celwand.

Opmerkingen

β-lactam-antibiotica zijn een groep antimicrobiële middelen die bacteriën doden door productie van celwandcomponenten te remmen/stoppen. Deze antimicrobiële middelen heten zo omdat ze een chemische structuur bevatten die β-lactam-ring wordt genoemd. Het meest bekende β-lactam antibioticum is penicilline. Penicilline komt van nature voor in de schimmel Penicillium en is een specifiek antibioticum (smal spectrum). Een groot nadeel is dat het erg gevoelig is voor penicillinases. Penicillinases zijn enzymen die in staat zijn penicilline en penicillinederivaten af te breken door de β-lactam structuur af te breken. Penicillines en zijn derivaten (carbapenems, monobactams, cefalosporines en carboxypenicillines) doden bacteriën door de structuur van de celwand van de bacterie te verstoren. De celwand kan dan niet langer zijn functie uitvoeren en uiteindelijk zal de bacterie hierdoor niet kunnen overleven.

Voorbeelden

  • Betekenis van beta-lactam-antibiotica volgens Wikipedia
  • Biohelpdesk: Wat is de rol van PBP's en antibiotica bij de ziekenhuisinfecties met MRSA (methicilline resistente Staphylococcus aureus)?
.

Antwoord

Het verwijderen van MRSA van het lichaam (ook wel eradicatie, behandeling of sanering genoemd).

Video

Opmerkingen

Bij MRSA-dragers (bij wie de MRSA dus geen infectie heeft veroorzaakt) worden desinfecterende zeep, shampoo, neuszalf en/ of huidzalf ingezet. MRSA-patiënten die een door MRSA veroorzaakte infectie hebben of MRSA op een andere plaats dragen dan in de neus, krijgen ook antibiotica toegediend die de MRSA "doden". 

De zogenaamde decontaminatie of decontaminatieprocedure dient tot het verwijderen van de MRSA-bacteriën van de huid en het slijmvlies van de drager. Bij gezonde mensen zonder risicofactoren is MRSA uit het belangrijkste reservoir, namelijk de neusholte, relatief gemakkelijk te verwijderen. Daarvoor wordt een neuszalf gebruikt met antibiotische of antiseptische werking. Binnen enkele dagen is de MRSA verwijderd en kan aan de hand van een kweek het succes van de decontaminatie bevestigd worden. Het percentage succesvolle decontaminatieprocedures is hoog en de behandeling is duurzaam. Wanneer decontaminatiebelemmerende factoren aanwezig zijn zoals wonden en katheters, dan moeten deze eerst genezen of beëindigd zijn voordat met de definitieve MRSA-decontaminatie begonnen kan worden.

Bronnen

Voorbeelden

pic-eg-ant-32-0-decontaminatiebetekenis

.