Antwoord

Eradicatie betekent hetzelfde als decontaminatie, behandeling en sanering. Al die woorden hebben dezelfde betekenis.

Video

Opmerkingen

Bij MRSA-dragers (bij wie de MRSA dus geen infectie heeft veroorzaakt) worden desinfecterende zeep, shampoo, neuszalf en/ of huidzalf ingezet. MRSA-patiënten die een door MRSA veroorzaakte infectie hebben of MRSA op een andere plaats dragen dan in de neus, krijgen ook antibiotica toegediend die de MRSA "doden".

De zogenaamde decontaminatie of decontaminatieprocedure dient tot het verwijderen van de MRSA-bacteriën van de huid en het slijmvlies van de drager. Bij gezonde mensen zonder risicofactoren is MRSA uit het belangrijkste reservoir, namelijk de neusholte, relatief gemakkelijk te verwijderen. Daarvoor wordt een neuszalf gebruikt met antibiotische of antiseptische werking. Binnen enkele dagen is de MRSA verwijderd en kan aan de hand van een kweek het succes van de decontaminatie bevestigd worden. Het percentage succesvolle decontaminatieprocedures is hoog en de behandeling is duurzaam. Wanneer decontaminatiebelemmerende factoren aanwezig zijn zoals wonden en katheters, dan moeten deze eerst genezen of beëindigd zijn voordat met de definitieve MRSA-decontaminatie begonnen kan worden.

Bronnen

Voorbeelden

Betekenis van eradicatie volgens de Van Dale:

pic-eg-ant-99-0-eradicatiedef

.