Maatregelen op de afdeling

Antwoord

Vooralsnog is er geen specifiek beleid ten aanzien van medewerkers in de zorg die op een varkenshouderij of vleeskalverhouderij wonen of getrouwd zijn met een varkenshouder of kalverhouder. Er zijn geen redenen om (preventieve) maatregelen te nemen ten aanzien van deze medewerkers. Er hoeven dus geen regelmatige kweken afgenomen te worden of iets dergelijks.

Zolang de Werkgroep Infectie Preventie niet voorschrijft dat deze groep medewerkers anders behandeld moet worden, kan deze groep gewoon meedraaien zoals alle andere medewerkers.

 

Opmerkingen

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Dit betekent echter niet dat alle zorgmedewerkers die op welke wijze dan ook contact hebben met levende varkens of vleeskalveren speciale maatregelen moeten nemen om aan het werk te kunnen blijven.

Bronnen

* Ron Hendrix, arts-microbioloog, EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-8526300) 

* Werkgroep InfectiePreventie: Richtlijn MRSA, ziekenhuis. Revisiedatum: januari 2012.

* RIVM: MRSA

* Onderzoek faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrect naar voorkomen van MRSA bij vleeskalveren (via Website Productschappen Vee, Vlees en Eieren) (bron toegevoegd op 19 september 2009)

Voorbeelden

.

Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de opname worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de opname niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt geïsoleerd verpleegd worden totdat de controlekweken minimaal drie keer negatief zijn, elk met een tussenpoos van 7 dagen.

Opmerkingen

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Deze patiënt is nog steeds thuis en de electieve opname kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen

Opname van deze patiënt kan niet worden uitgesteld

 • Opname volgens isolatieprotocol
 • Patiënt tijdens opname screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen opgenomen

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!! Het crisisprotocol treedt in werking en de microbioloog zal u vertellen wat u moet doen!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.

.

Antwoord

 • Als de patiënt nog thuis is, moet deze thuis worden gescreend (kweken moeten dus thuis afgenomen worden).
 • Indien de kweken positief zijn, moet indien mogelijk de opname worden uitgesteld tot de patiënt MRSA-negatief is.
 • Als de opname niet kan worden uitgesteld, moet de patiënt geïsoleerd verpleegd worden totdat de controlekweken minimaal drie keer negatief zijn, elk met een tussenpoos van 7 dagen.

Opmerkingen

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Deze patiënt is nog steeds thuis en de electieve opname kan worden uitgesteld

 • Patiënt thuis screenen

Opname van deze patiënt kan niet worden uitgesteld

 • Opname volgens isolatieprotocol
 • Patiënt tijdens opname screenen

Deze patiënt is reeds zonder voorzorgsmaatregelen opgenomen

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!!!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.

Antwoord

Als er op moment van opname een MRSA-uitbraak is bij de andere zorginstelling, dan moet de patiënt opgenomen worden via het isolatieprotocol en er moeten inventarisatiekweken afgenomen worden.

Als er op moment van opname geen MRSA-uitbraak of ander MRSA-probleem is, dan kan de patiënt gewoon opgenomen worden zonder verdere maatregelen.

Opmerkingen

De overnemende specialist op uw afdeling informeert bij collega in aanbiedende zorginstelling naar eventuele MRSA-problematiek:

 1. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname zelf een bekend MRSA probleem
  • - opname volgens isolatieprotocol
  • - patiënt ondergaat een MRSA-screening 
 2. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname geen MRSA probleem
  • - standaard opname zonder extra voorzorgsmaatregelen

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.

Antwoord

Uw taken en verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van uw beroep. Echter, voor iedereen geldt dat hij/zij zich aan de beschermende maatregelen moet houden om de verspreiding van MRSA in het ziekenhuis te voorkomen!

Opmerkingen

 • Afdelingsassistenten hoeven in principe niemand te informeren. Als patiënten en bezoekers een vraag stellen over MRSA kunnen zij doorverwijzen naar een verpleegkundige of de dienstdoende arts.
 • Verpleegkundigen informeren de MRSA-patiënt over het verloop van de isolatieprocedure en de maatregelen die genomen moeten worden. Ook stellen zij de andere patiënten en bezoekers op de hoogte (folder geven).
 • De dienstdoende arts informeert de MRSA-patiënt over het feit dat de patiënt positief bevonden is en stelt tevens de huisarts van de patiënt op de hoogte van het MRSA-dragerschap als de patiënt met ontslag gaat.
 • Het afdelingshoofd informeert arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen en afdelingsassistenten.
 • De clustermanagers informeert het afdelingshoofd.
 • De arts-microbioloog informeert de clustermanager en de dienstdoende arts. Verder bepaalt de microbioloog welke behandeling er ingezet wordt en welke maatregelen er specifiek genomen moeten worden in dit geval.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

 • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-8526300)

Voorbeelden

.