Antwoord

Deze patiënt dient beschouwd te worden als een nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt!

Opmerkingen

  • Deze patiënt dient direct weer geïsoleerd verpleegd te worden.
  • Er dienen inventarisatiekweken afgenomen te worden van alle medewerkers die contact hebben gehad met deze patiënt. Indien de patiënt al langer op de afdeling aanwezig was, dienen alle medewerkers van de afdeling gekweekt te worden. Dit in overeenstemming met een arts-microbioloog.
  • Er dienen inventarisatiekweken afgenomen te worden van alle patiënten van de afdeling.
  • Patiënten die met de MRSA-positieve patiënt op de kamer hebben gelegen, dienen ook geïsoleerd verpleegd te worden (eventueel samen in een kamer; cohortisolatie).
  • In overleg met een microbioloog dient een nieuwe behandeling vastgesteld te worden (afhankelijk van de aanwezigheid van risicofactoren als wonden, katheters, etc)

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Handelwijze bij nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt: (Afkomstig uit Richtlijn MRSA, ziekenhuizen van de Werkgroep InfectiePreventie)pic-eg-ant-17-1-Handelwijze-MRSA-patient

Download hier de PDF van het bovenstaande schema.

.