Antwoord

Patiëntenmateriaal (sputum, urine, feces, pus, bloed) kan via de standaardprocedures worden afgevoerd.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Omdat bij een MRSA-patiënt al beschermende maatregelen worden genomen (dragen van overschort, mond-neus-masker, muts en handschoenen door de medewerker en adequate handenhygiëne) is het niet nodig extra of andere maatregelen te treffen. De MRSA kan wel terecht zijn gekomen op de steriele kokers waar de monsters van de patiënt in zitten, maar deze kokers komen niet in contact met andere patiënten waardoor er geen (groot) gevaar voor verspreiding van MRSA is.

Bronnen

  • Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-852 6300)

Voorbeelden

Geen.

.