Antwoord

Indien deze patiënt nu MRSA-negatief is, valt hij in risicocategorie 3 (matig verhoogd risico op MRSA-dragerschap). De patiënt hoeft bij opname niet geïsoleerd te worden, maar er dienen wel inventarisatiekweken afgenomen te worden. 

Bij patiënten die zijn behandeld voor MRSA-dragerschap en van wie daarna de controlekweken één jaar negatief zijn gebleven, hoeven bij opname, bezoek aan een polikliniek of spoedeisende hulp, geen extra maatregelen te worden genomen.

Opmerkingen

Maatregelen die bij deze patiënt genomen moeten worden:

  • Deze patiënt hoeft niet in isolatie te worden opgenomen.
  • Bij opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen
  • Tot de uitslag bekend is dient terughoudendheid te worden betracht ten aanzien van overplaatsing, onderzoek en behandeling van de patiënt. Let op dat de noodzakelijke behandeling van de patiënt te allen tijde gewaarborgd moet blijven.
  • Wanneer de uitslag van een kweek MRSA-positief is, moet de patiënt in strikte isolatie worden opgenomen en moeten alle richtlijnen uit het isolatieprotocol worden opgevolgd
  • Als alle kweken negatief zijn, hoeven geen extra maatregelen meer te worden genomen.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.