Antwoord

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

 1. De dialysebehoeftige patiënt is Nederlands of buitenlands en is in het buitenland gedialyseerd geweest en wordt opgenomen op een reguliere afdeling of IC. Deze patiënt heeft een matig verhoogd risico op MRSA-dragerschap.
 2. Een buitenlandse dialysebehoeftige patiënt komt naar de dialyseafdeling (zogenaamde gastdialysant). Dit is een patiënt met een hoog risico op MRSA-dragerschap.
 3. Een dialysebehoeftige MRSA-patiënt, die niet opgenomen is in het ziekenhuis, komt op de dialyseafdeling.
 4. Een dialysebehoeftige MRSA-patiënt ligt op uw afdeling en wordt in de isolatiekamer gedialyseerd.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

De situatie bepaalt welke maatregelen er genomen moeten worden:

Opmerkingen bij situatie 1

 • Bij opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen van neus en keel en eventueel wonden en andere huidlaesies.
 • Tot de uitslag bekend is dient terughoudendheid te worden betracht ten aanzien van overplaatsing, onderzoek en behandeling van de patiënt. Let op dat de noodzakelijke behandeling van de patiënt te allen tijde gewaarborgd moet blijven.
 • Wanneer de uitslag van een kweek MRSA-positief is, moet deze geïsoleerd verpleegd worden en dienen alle bijbehorende maatregelen genomen te worden.
 • Als alle kweken negatief zijn, hoeven er geen extra maatregelen meer te worden genomen.

Opmerkingen bij situatie 2 en 3

Voor situatie 2 en 3 gelden dezelfde maatregelen:

 • De dialyseverpleegkundigen moeten vooraf op de hoogte worden gesteld zodat zij de juiste maatregelen kunnen nemen.
 • Voor vervoer van en naar de dialyseafdeling gelden de volgende maatregelen:
 • Indien de patiënt moet worden opgenomen draagt hij/zij tijdens het vervoer een mond/neusmasker en muts. Indien de patiënt per bed of brancard vervoerd wordt deze afdekken met een schoon laten
 • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
 • Vermijd oponthoud.
 • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
 • Wordt de patiënt niet opgenomen dan moet hij/zij direct, via de kortste weg, het ziekenhuis verlaten.
 • De patiënt wordt in isolatie gedialyseerd!

Opmerkingen bij situatie 4

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Het dialyseapparaat blijft op de kamer staan en er komt telkens een dialyseverpleegkundige voor het dialyseren. Indien het dialyseapparaat op de isolatiekamer blijft, hoeft het apparaat niet gedesinfecteerd te worden.
 2. Het dialyse-apparaat wordt tussen de dialyses door van de kamer verwijderd, en sowieso na ontslag van de patiënt uit de isolatiekamer. Het apparaat dient elke keer wanneer het de isolatiekamer verlaat, op de juiste wijze gedesinfecteerd te worden met een chlooroplossing 250 ppm:
  • De reeds gereinigde oppervlakken en voorwerpen worden zodanig behandeld met een desinfecterende chlooroplossing (250 ppm), dat alle oppervlakken en voorwerpen tenminste 5 minuten vochtig blijven. Dit is de minimale tijd die nodig is om het desinfectans chloor te laten inwerken.
  • Het is noodzakelijk dat het desinfectans exact gedoseerd wordt.
  • Voor elk desinfectans geldt daarnaast dat de gebruiksvoorschriften op de etiketten van de containers met desinfectans gehanteerd dienen te worden.
  • Men laat het gedesinfecteerde oppervlak aan de lucht drogen.
  • Voor desinfectie van kleinere oppervlakken en materialen kan alcohol 70% worden gebruikt. Het gehele oppervlak dient hiermee bevochtigd te worden, waarna droging aan de lucht plaatsvindt.
.