Antwoord

 1. De huisarts en andere hulpverleners (indien relevant) moeten op de hoogte worden gebracht van het feit dat de patiënt met MRSA is besmet.
 2. Bij ontslag naar een andere zorginstelling (verpleeghuis, psychiatrische inrichting of een ander ziekenhuis, moet vooraf worden overlegd met de behandelend arts en indien aanwezig de afdeling infectiepreventie.
 3. De status (het dossier) van de patiënt, ook een eventuele polikliniekstatus, dient te zijn voorzien van de mededeling dat de patiënt met MRSA besmet is (geweest). Dit kan door een aanduiding in de status zelf. Maar beter is het om de informatie door te geven via het Ziekenhuis Informatie Systeen.
 4. De (isolatie)kamer van de patiënt moet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Opmerkingen bij punt 1

Ontslag naar huis, zonder verdere behoefte aan (thuis)zorg

Indien nog geen behandeling is gestart tegen het MRSA-dragerschap, of de behandeling is nog bezig, dient deze overgenomen te worden door de huisarts. Verder moeten thuis de volgende maatregelen genomen worden:

 • Volgen van de behandeling zoals de arts-microbioloog heeft voorgeschreven
 • Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:
 • Bedek wonden en houdt natte wonden bedekt met schoon, droog verband. Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Regelmatig handen wassen: De patiënt en zijn/ haar gezinsleden moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband.
 • Deel geen persoonlijke spullen zoals handdoeken, washandjes, scheermesjes, kleding die mogelijk in contact zijn geweest met de geïnfecteerde huid. Textiel dient heet gewassen te worden (60 graden) en het liefst gedroogd in een droger en niet aan de waslijn: Drogen in de wasdroger helpt de bacteriën te doden.
 • Geef bij elk bezoek aan een arts of zorginstelling aan dat u MRSA-drager bent. Dan kunnen de juiste maatregelen worden genomen om verspreiding te voorkomen.

Opmerkingen bij punt 2

Ontslag naar een andere zorginstelling of thuiszorg

Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de thuiszorg en MRSA in verpleeghuizen is te vinden in de Richtlijn van de Werkgroep InfectiePreventie (zie Bronnen). Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de openbare gezondheidszorg is te vinden in het draaiboek van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (zie Bronnen).

Opmerkingen bij punt 3

Status patiënt

Er dient in het dossier aangegeven te worden dat de patiënt MRSA-positief is of is geweest, zodat bij heropname of polikliniek bezoek de juiste maatregelen genomen kunnen worden en het risico dat de MRSA-patiënt de MRSA verder verspreid, verkleind wordt.

Opmerkingen bij punt 4

Na opheffen van de isolatie

(Meestal is de patiënt dan naar huis ontslagen, of ligt weer gewoon op de afdeling omdat hij of zij geen MRSA meer heeft)

De kamer dient op de volgende manier schoongemaakt te worden:

 • Al het disposable materiaal dat nog op de kamer aanwezig is, weggooien in de afvalzak en deze direct afvoeren naar het centrale afvalpunt (de zak hoeft niet gedesinfecteerd te worden).
 • Bed, overgordijnen en de vitrage afhalen, in een waszak stoppen en laten reinigen.
 • Het bed op de kamer afhalen, desinfecteren met chlooroplossing en volgens bij beddenwas aanbieden. * Schoon en vuil linnengoed in waszak verzamelen.
 • Hoofdkussen(s) in de was.
 • Alle horizontale oppervlakken, nachtkastje en overig meubilair, de roosters alsmede de verticale vlakken waar veelvuldig handcontact heeft plaatsgevonden (bijv. deur) of vlakken die zichtbaar vuil zijn, desinfecteren met een chlooroplossing (dosering 250 ppm) en disposable huishouddoekjes.
 • Sanitair desinfecteren met een chlooroplossing (dosering 250 ppm) met disposable huishouddoekjes en een andere emmer dan voor de oppervakken in de rest van de kamer is gebruikt.
 • Materialen die niet bestand zijn tegen chloor: afnemen met alcohol 70% en aan de lucht laten drogen. Bij twijfel kan navraag bij de leverancier uitsluitsel geven of het materiaal tegen chloor kan.
 • Een schoonmaakbedrijf dat uw ziekenhuis inhuurt is verantwoordelijk voor de eindschoonmaak (desinfectie). Zij reinigen de kamer volgens hun eigen protocol.

Voorbeelden

.