Antwoord

Als alle kweekuitslagen 3 keer, met elk een tussenpoos van 7 dagen, negatief zijn, mag de patiënt als definitief negatief worden beschouwd en pas dan kunnen de isolatiemaatregelen worden opgeheven!

Bovendien mogen geen risicofactoren zoals wonden, abcessen, drains, katheters of antibioticagebruik aanwezig zijn.

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.