Antwoord

Als er twee of meer patiënten zijn met hetzelfde type MRSA (dezelfde stam), dan kunnen deze patiënten samen in een kamer worden ondergebracht. Dit heet cohort-isolatie. De maatregelen zijn verder hetzelfde als wanneer er 1 MRSA-patiënt geïsoleerd verpleegd zou worden.

Opmerkingen

Onder cohort-isolatie wordt verstaan het in één ruimte verplegen van meerdere patiënten die mogelijk met dezelfde pathogenen zijn besmet en strikt van de buitenwereld gescheiden worden gehouden.

Bronnen

Voorbeelden

Definitie van cohort volgens de Van Dale: 

pic-eg-ant-132-0-cohortdef

.