Antwoord

Uw taken en verantwoordelijkheden zijn afhankelijk van uw beroep. Echter, voor iedereen geldt dat hij/zij zich aan de beschermende maatregelen moet houden om de verspreiding van MRSA in het ziekenhuis te voorkomen!

Opmerkingen

  • Afdelingsassistenten hoeven in principe niemand te informeren. Als patiënten en bezoekers een vraag stellen over MRSA kunnen zij doorverwijzen naar een verpleegkundige of de dienstdoende arts.
  • Verpleegkundigen informeren de MRSA-patiënt over het verloop van de isolatieprocedure en de maatregelen die genomen moeten worden. Ook stellen zij de andere patiënten en bezoekers op de hoogte (folder geven).
  • De dienstdoende arts informeert de MRSA-patiënt over het feit dat de patiënt positief bevonden is en stelt tevens de huisarts van de patiënt op de hoogte van het MRSA-dragerschap als de patiënt met ontslag gaat.
  • Het afdelingshoofd informeert arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen en afdelingsassistenten.
  • De clustermanagers informeert het afdelingshoofd.
  • De arts-microbioloog informeert de clustermanager en de dienstdoende arts. Verder bepaalt de microbioloog welke behandeling er ingezet wordt en welke maatregelen er specifiek genomen moeten worden in dit geval.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

  • Euregio MRSA-net Twente/Münsterland

Voorbeelden

.