Antwoord

Als er op moment van opname een MRSA-uitbraak is bij de andere zorginstelling, dan moet de patiënt opgenomen worden via het isolatieprotocol en er moeten inventarisatiekweken afgenomen worden.

Als er op moment van opname geen MRSA-uitbraak of ander MRSA-probleem is, dan kan de patiënt gewoon opgenomen worden zonder verdere maatregelen.

Opmerkingen

De overnemende specialist op uw afdeling informeert bij collega in aanbiedende zorginstelling naar eventuele MRSA-problematiek:

  1. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname zelf een bekend MRSA probleem
    • - opname volgens isolatieprotocol
    • - patiënt ondergaat een MRSA-screening 
  2. De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de overname geen MRSA probleem
    • - standaard opname zonder extra voorzorgsmaatregelen

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.