Antwoord

Vooralsnog is er geen specifiek beleid ten aanzien van medewerkers in de zorg die op een varkenshouderij of vleeskalverhouderij wonen of getrouwd zijn met een varkenshouder of kalverhouder. Er zijn geen redenen om (preventieve) maatregelen te nemen ten aanzien van deze medewerkers. Er hoeven dus geen regelmatige kweken afgenomen te worden of iets dergelijks.

Zolang de Werkgroep Infectie Preventie niet voorschrijft dat deze groep medewerkers anders behandeld moet worden, kan deze groep gewoon meedraaien zoals alle andere medewerkers.

 

Opmerkingen

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Dit betekent echter niet dat alle zorgmedewerkers die op welke wijze dan ook contact hebben met levende varkens of vleeskalveren speciale maatregelen moeten nemen om aan het werk te kunnen blijven.

Bronnen

* Ron Hendrix, arts-microbioloog, EUREGIO MRSA-net Twente/Münsterland (tel. 053-8526300) 

* Werkgroep InfectiePreventie: Richtlijn MRSA, ziekenhuis. Revisiedatum: januari 2012.

* RIVM: MRSA

* Onderzoek faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrect naar voorkomen van MRSA bij vleeskalveren (via Website Productschappen Vee, Vlees en Eieren) (bron toegevoegd op 19 september 2009)

Voorbeelden

.