Antwoord

U kunt dit op exact dezelfde wijze doen als u bij andere patiënten doet. Daarnaast neemt u natuurlijk alle maatregelen ter preventie van de verspreiding van MRSA die gelden in de isolatiekamer, waaronder beschermende kleding dragen en adequate handenhygiëne.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

De richtlijnen voor het correct toedienen van sondevoeding vindt u in de richtlijn van de Werkgroep InfectiePreventie (zie Bronnen).

Bronnen

Voorbeelden

Geen.

.