Antwoord

Welke maatregelen genomen moeten worden, hangt ervan af of er intensief lichamelijk contact met de patiënt plaatsvindt of niet. Intensief lichamelijk contact is contact waarbij een aanzienlijk kans op verspreiding van MRSA bestaat zoals ontkleden, contact met gekoloniseerd gebied, contact met wonden, etc.

Intensief lichamelijk contact

Hier moeten dezelfde richtlijnen worden gevolgd als die bij Strikte Isolatie van de Werkgroep InfectiePreventie, waaronder dus het dragen van beschermende kleding (handschoenen, schort met lange mouwen, mond-neus-masker en hoofdbedekking) en adequate handenhygiëne.

Geen intensief lichamelijk contact

Bij patiënten bij wie geen intensief, lichamelijk contact is, zoals bloedafname, bloeddrukmeting en ander onderzoek waarbij geen kleding uitgetrokken hoeft te worden, zijn geen bijzondere maatregelen nodig.

Opmerkingen

De huisarts kan een belangrijke rol spelen in het afnemen van inventarisatiekweken, voordat de patiënt verwezen wordt naar een poliklinische afdeling, zodat voorkomen wordt dat later blijkt dat er een MRSA-patiënt op de polikliniek is geweest zonder dat er maatregelen zijn genomen. Het ziekenhuis zal dan afspraken moeten maken met de huisartsen die de patiënten naar het ziekenhuis verwijzen.

Verder zou met het volgende rekening gehouden kunnen worden:

  • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
  • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.
  • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen. Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
  • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met lange mouwen.
  • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
  • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
  • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

.