Antwoord

De behandelende arts van de zorginstelling (bijvoorbeeld een verpleeghuis) waar de MRSA-patiënt naartoe gaat, dient vooraf door de behandelende arts in het ziekenhuis op de hoogte gesteld te worden, zodat in de zorginstelling alvast de juiste maatregelen genomen kunnen worden.

Opmerkingen

Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de thuiszorg en MRSA in verpleeghuizen is te vinden in de richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie (zie Bronnen). 

Welke maatregelen genomen moeten worden bij MRSA in de openbare gezondheidszorg is te vinden in het draaiboek van de Landelijke CoördinatieStructuur Infectieziektenbestrijding (zie Bronnen).

.