Antwoord

Nee, dit is niet waar. Het is eerder andersom.

Voor patiënten

Als alle kweekuitslagen 3 keer, met elk een tussenpoos van 7 dagen, negatief zijn, mag de patiënt als definitief negatief worden beschouwd en kan de isolatie worden opgeheven.

Voor een MRSA-positieve medewerker

Als hij of zij geen huidafwijkingen heeft, 48 uur na de start van de behandeling weer mag gaan werken. Wel moeten na 10, 15 en 20 dagen controlekweken worden afgenomen. Indien een van deze kweekuitslagen positief is, krijgt de medewerker alsnog een werkverbod en mag dan pas weer werken als er drie sets controlekweken negatief zijn.

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Bronnen

Voorbeelden

Handelwijze t.a.v. mogelijk MRSA-positieve medewerker (ontleend aan Richtlijn MRSA, ziekenhuis van de Werkgroep InfectiePreventie):

pic-eg-ant-55-1-Handelwijze-MRSA-medewerker

.