Antwoord

Alle kweken moeten 3 keer negatief zijn, telkens met een tussenpoos van 7 dagen.

Opmerkingen

  • De controlekweken moeten minimaal drie keer, telkens met zeven dagen tussenpoos, negatief zijn.
  • Daarnaast mag geen enkele van de volgende risicofactoren aanwezig zijn:
    • het gebruik van antibiotica
    • huidafwijkingen, zoals wonden, eczeem, psoriasis, zweren
    • drains, katheters, intravasale lijnen.

Pas dan kan redelijkerwijs worden aangenomen dat de patiënt MRSA-negatief is.

Let op: Dit is slechts een richtlijn! Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Voorbeelden

Geen.
.