Antwoord

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft nationale richtlijnen opgesteld ter voorkoming van MRSA-verspreiding. Elk ziekenhuis past deze richtlijnen aan aan haar eigen situatie. Omdat elk ziekenhuis anders is, heeft elk ziekenhuis een eigen MRSA-protocol. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de isolatiefaciliteiten in het ene ziekenhuis anders zijn dan in het andere. In grote lijnen hanteren alle ziekenhuizen in Nederland echter dezelfde MRSA-richtlijnen.

Opmerkingen

Specifiek voor de gezondheidszorg is er de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Deze is in 1981 opgericht en bestaat uit deskundigen op het gebied van infectieziektenbestrijding, zoals artsen-microbioloog en ziekenhuishygiënisten. De werkgroep heeft richtlijnen opgesteld ter voorkoming van MRSA-besmetting. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn niet verplicht zich daaraan te houden, maar gebruiken de richtlijnen als leidraad voor hun eigen MRSA-beleid. Wel moeten instellingen die van de richtlijnen afwijken hun keuze voor een ander beleid verantwoorden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bronnen

Voorbeelden

.