Antwoord

Ja.

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, hebben een hoge kans op MRSA-dragerschap. Bij opname moeten van hen direct kweken worden afgenomen van neus, keel, perineum en eventuele wonden en andere huidafwijkingen en dienen zij geïsoleerd verpleegd te worden met alle bijbehorende maatregelen, tot bekend is dat de kweekuitslagen negatief zijn.

Opmerkingen

Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt, moeten in strikte isolatie worden opgenomen. 40% van de varkens heeft namelijk MRSA en daarmee 25% van de varkenshouders. Tevens is uit recent onderzoek gebleken dat 88% van de kalverhouderijen besmet is met MRSA, en een derde van alle vleeskalverenhouders.

Voor huisgenoten die woonachtig zijn op dergelijke boerderijen en die geen contact hebben met vleeskalveren en/of varkens gelden geen extra maatregelen.

Personen die voor naast of buiten hun werk veel met paarden omgaan gelden (nog) niet als risicopatiënt, hoewel MRSA zeker bij paarden en ook andere huisdieren kan voorkomen. Ten aanzien van hen hoeven dus geen speciale maatregelen te worden genomen.

Over het voorkomen van MRSA bij varkens en vleeskalveren in Duitsland is nog weinig bekend. Het is echter waarschijnlijk dat ook daar MRSA voorkomt bij deze dieren. Vooralsnog worden geen speciale maatregelen genomen in Duitsland bij opname van varkens- of vleeskalverenhouders.

Bronnen

Voorbeelden

.