Antwoord

Uit onderzoek is gebleken dat het nemen van maatregelen leidt tot aanzienlijk minder MRSA-kolonisaties en infecties. Als u zich niet aan de richtlijnen houdt, vergroot u de kans vergroot dat MRSA zich in het ziekenhuis maar ook daarbuiten verspreidt. Bovendien loopt u het risico zelf MRSA-drager te worden als u zich niet aan de richtlijnen houdt en dat kan in de gezondheidszorg betekenen dat u uw baan verliest.

Opmerkingen

Bestrijding van MRSA in het ziekenhuis is nodig om te voorkómen dat behandeling van MRSA-infecties niet goed meer mogelijk is. Daarnaast kan MRSA zich snel verspreiden in het ziekenhuis en ook daarbuiten, en daarom is het van belang er alles aan te doen om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt. Bovendien kost het verplegen van een MRSA-patiënt meer tijd en dus ook geld dan een gewone patiënt. Opname van een MRSA-patiënt kost gemiddeld 3.000 tot 20.000 euro meer dan normaal. Ook is het voor uzelf fijner als er geen MRSA is op uw afdeling, omdat u dan zelf geen risico loopt en u niet telkens de beschermende maatregelen hoeft te nemen die tijdrovend zijn.

Voorbeelden

.