Antwoord

Er moeten maatregelen genomen worden, zowel voor, tijdens als nadat de MRSA-patiënt naar de spoedeisende hulp komt!

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Voor

Inrichting onderzoek- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel als mogelijk is ontruimen.
 • Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Matrasovertrek controleren op de volgende punten:
  • Het moet vochtondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen
 • Zorg voor het benodigde “isolatiemateriaal” zoals disposable handschoenen, mutsen, mond/neusmaskers en schorten met korte mouwen (disposable of reusable).
 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek en/of de behandeling aanwezig zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA-positieve patiënt verzorgen.

Tijdens

Betreden en verlaten van de onderzoeks- of behandelkamer

 • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de gereedstaande kamer gebracht.
 • Indien een witte overjas wordt gedragen, deze buiten de onderzoeks- of behandelkamer uitdoen.
 • Noteer uw naam, geboortedatum en functie op de contactlijst.
 • Voor het betreden van de kamer, ín de sluis beschermende kleding aantrekken in deze volgorde:
  1. Muts opzetten
  2. Mond/neusmasker voordoen
  3. Overschort aanstrekken
  4. Handschoenen aantrekken
  5. Bij behandelen van wonden extra handschoenen aantrekken
 • Bij het verlaten van de kamer, ín de sluis de beschermende kleding uittrekken in deze volgorde:
  1. Handschoenen uittrekken en in afvalemmer deponeren
  2. Overschort uitdoen
  3. Mond/neusmasker afdoen, in afvalemmer deponeren
  4. Mmuts afdoen, in afvalemmer deponeren
  5. Zichtbaar vuile handen en onderarmen eerst wassen en goed drogen
  6. Handen en onderarmen desinfecteren met een handendesinfectans

Na

 • Instrumentarium in een gesloten bak naar de Centrale Sterilisatie afdeling vervoeren.
 • De behandelruimte dient op dezelfde wijze te worden gereinigd als gebeurt na opheffing van de isolatie op een reguliere afdeling.

Vervoer patiënt

 • Indien de patiënt moet worden opgenomen draagt hij/zij tijdens het vervoer een mond/neusmasker en muts. Indien de patiënt per bed of brancard vervoerd wordt deze afdekken met een schoon laten
 • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
 • Vermijd oponthoud.
 • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
 • Wordt de patiënt niet opgenomen dan moet hij/zij direct, via de kortste weg, het ziekenhuis verlaten.

Bronnen

.