Antwoord

Deze gastmedewerker moet een MRSA-vrij verklaring kunnen laten zien, of moet voordat hij of zij aan de slag gaat in uw ziekenhuis, inventarisatieweken laten afnemen. Pas wanneer deze allemaal negatief zijn, mag de gastmedewerker beginnen met werken in uw ziekenhuis.

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Redenen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de gastmedewerker mogelijk MRSA heeft:

 • Medewerker is onbeschermd met MRSA-drager in contact geweest.
 • Medewerker is minder dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen geweest, in het buitenland geopereerd of kreeg in het buitenland een drain of katheter kregen, is geïntubeerd of heeft huidlaesies of mogelijke andere mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels (steenpuisten).
 • Medewerker die beschermd met MRSA-dragers in contact is geweest.
 • Medewerker heeft in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis gewerkt.
 • Medewerker is regelmatig in een buitenlands ziekenhuis werkzaam, of escorteert patiënten van een buitenlands naar een Nederlands ziekenhuis.
 • Medewerkers is zelf MRSA-drager geweest.

Maatregelen

Als het gaat om een gastmedewerker die in een buitenlands ziekenhuis werkzaam is geweest, dan moeten de volgende maatregelen genomen worden:

 1. De gastmedewerker moet een schriftelijke MRSA-vrij-verklaring overleggen. Deze verklaring kan inhouden dat de gastmedewerker:
  • MRSA-negatief gescreend is en daarna niet meer met patiënten in contact is geweest
  • De instelling waar de gastmedewerker normaliter werkt aangetoond MRSA-vrij is
 2. In alle andere gevallen moet de gastmedewerker een MRSA-screening ondergaan alvorens hij/zij aan het werk kan - gastmedewerker krijgt een werkverbod in afwachting van het resultaat van de MRSA-screening
  1.  
   1. Bij de screening wordt geen MRSA aangetoond:
    • de gastmedewerker kan zonder meer aan het werk
   2. Bij de screening wordt wel een MRSA aangetoond:
    • de gastmedewerker mag niet aan het werk
    • de gastmedewerker ondergaat een decontaminatieprocedure (behandeling)
  • Gastmedewerker ondergaat een MRSA-screening. Uit deze screeningsprocedure kunnen 2 situaties voortkomen:

Een gastmedewerker uit een Nederlands ziekenhuis

Als het gaat om een gastmedewerker die in een Nederlands ziekenhuis werkzaam is geweest waar recentelijk MRSA is geweest, dan moeten de volgende maatregelen genomen worden:

Situatie 1: De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de tewerkstelling een bekend MRSA probleem De gastmedewerker moet dan een MRSA-screening ondergaan alvorens hij/zij aan het werk kan.

 • De gastmedewerker krijgt een tijdelijk werkverbod
 • De gastmedewerker screenen
 1. Bij de screening wordt geen MRSA aangetoond:
  • De gastmedewerker kan zonder meer aan het werk
 2. Bij de screening wordt wel een MRSA aangetoond:
  • De gastmedewerker mag niet aan het werk
  • De gastmedewerker ondergaat een de contaminatieprocedure (behandeling)

Situatie 2: De andere binnenlandse zorginstelling heeft ten tijde van de tewerkstelling geen MRSA probleem

 • De gastmedewerker kan direct aan de slag

Situatie 3: De andere binnenlandse zorginstelling blijkt achteraf een MRSA probleem te hebben en de gastmedewerker is reeds enige tijd aan het werk.

 • Beschouw deze situatie als een onverwachte MRSA-detectie!

In alle andere gevallen moeten ook inventarisatiekweken worden afgenomen. Uit deze screeningsprocedure kunnen 2 situaties voortkomen:

 1. Bij de screening wordt geen MRSA aangetoond:
  • De gastmedewerker kan zonder meer aan het werk
 2. Bij de screening wordt wel een MRSA aangetoond:
  • De gastmedewerker mag niet aan het werk
  • De gastmedewerker ondergaat een decontaminatieprocedure (behandeling)

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.