Antwoord

Er moeten maatregelen genomen worden, zowel voor, tijdens als nadat de MRSA-patiënt naar de behandelafdeling of klinische afdeling komt!

Opmerkingen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft een specifieke MRSA-richtlijnen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Voorbereiding

 • De patiënt moet, indien mogelijk, aan het eind van het programma worden geplaatst.
 • Maak goede afspraken over het tijdstip van brengen, zodat wachttijden vermeden worden.

Inrichting onderzoeks- of behandelkamer

 • Onderzoeks- of behandelkamer zoveel mogelijk ontruimen.
 • Niet te verplaatsen materialen en apparatuur afdekken met OK-afdekmateriaal.
 • Zorg voor het benodigde "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond/neusmaskers en schorten met lange mouwen (disposable of reusable).
 • Bekleding van onderzoeks- of behandeltafel of stoel controleren op de volgende punten:
  • Het moet vocht ondoorlaatbaar zijn
  • Het moet met chloor afneembaar zijn
  • Het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen

Personeel

 • Leg een contactlijst aan van alle medewerkers die bij het onderzoek of behandeling betrokken zijn.
 • Het aantal medewerkers bij het onderzoek of de behandeling zo klein mogelijk houden.
 • Medewerkers met huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) mogen geen MRSA positieve patiënt behandelen/verzorgen. B. Procedure Vervoer van de patiënt naar en van de onderzoeks- of behandelkamer
 • Patiënt wordt altijd per bed vervoerd.
 • Voorzie het bed van de patiënt zo kort mogelijk van te voren van schoon beddengoed.
 • De patiënt moet tijdens het vervoer en mond/neusmasker en muts dragen. Het bed moet met een schoon laken worden afgedekt.
 • Kies de kortste weg voor het vervoer, maar zorg dat zo min mogelijk over de klinische afdelingen wordt gelopen.
 • Vermijd oponthoud.
 • De verpleegkundige draagt tijdens het transport handschoenen, andere beschermende kleding is niet nodig.
 • Als de patiënt arriveert wordt hij/zij direct naar de klaargemaakte kamer gebracht.

Betreden en verlaten van de kamer door onderzoeker of behandelaar

Betreden kamer 

 • Indien een witte overjas wordt gedragen, deze buiten de onderzoeks- of behandelkamer uitdoen.
 • Noteer uw naam, geboortedatum en functie op de contactlijst.
 • Voor het betreden van de kamer beschermende kleding aantrekken. Volgorde:
  1. Muts opzetten
  2. Mond/neusmasker voordoen
  3. Overschort aantrekken
  4. Handschoenen aantrekken.

Verlaten kamer 

Na het verlaten van de kamerbeschermende kleding uittrekken. Volgorde:

 1. Handschoenen uittrekken en in afvalemmer deponeren
 2. Overschort uitdoen
 3. Mond/neusmasker afdoen, in afvalemmer deponeren
 4. Muts afdoen, in afvalemmer deponeren
 5. Zichtbaar vuile armen en onderarmen eerst wassen en goed drogen
 6. Handen en onderarmen desinfecteren met een handendesinfectans

Beëindiging operatie, behandeling, en/of onderzoek

 • Instrumentarium in een gesloten bak naar de Centrale Sterilisatie afdeling vervoeren.
 • De behandelruimte dient op dezelfde wijze te worden gereinigd als gebeurt na opheffing van de isolatie op een reguliere afdeling.

Bronnen

.