Antwoord

Op landelijk niveau is hiervoor (nog) geen beleid beschikbaar. De aanpak hiervoor is locatie-afhankelijk, wat betekenent dat elke zorginstelling hiervoor zelf de regels opstelt.

Opmerkingen

Idealiter wordt er voorafaand aan het indiensttreden van nieuwe medewerkers in de zorg, ongeacht aard en lengte van het dienstverband (dus ook stagiaires, gastoperateurs etc) een risico-inventarisatie gemaakt voor de kans op MRSA-dragerschap volgens de categorieën van de Werkgroep Infectie Preventie. Dit zijn in het geval van ziekenhuismedewerkers:

Categorie 1
− Medewerkers bij wie het MRSA-dragerschap bewezen is.

Categorie 2
− Medewerkers die onbeschermd met MRSA-dragers in contact zijn geweest.
− Medewerkers die minder dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest, in het buitenland zijn geopereerd of in het buitenland een drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels.

Categorie 3
− Medewerkers die beschermd met MRSA-dragers in contact zijn geweest.
− Medewerkers die, korter dan 2 maanden geleden, langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis hebben gewerkt.
− Medewerkers die regelmatig in een buitenlands ziekenhuis werkzaam zijn, of patiënten escorteren van een buitenlands naar een Nederlands ziekenhuis.
− Medewerkers die drager zijn geweest en bij wie de controlekweken negatief zijn, gedurende 1 jaar na het afnemen van de controlekweken.

Afhankelijk van in welke categorie de nieuwe medewerker valt, worden maatregelen getroffen.

Bronnen

Voorbeelden

Handelwijze t.a.v. mogelijk MRSA-positieve medewerker (Richtlijn MRSA, ziekenhuis van de Werkgroep InfectiePreventie):

pic-eg-ant-37-1-Handelwijze-MRSA-medewerker

.