Antwoord

In dit geval dient de medewerker als positief behandeld te worden en treden de richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie ten aanzien van positieve medewerkers in werking.

Opmerkingen

Het landelijke MRSA-beleid lijkt op dit punt inconsequent, omdat medewerkers die in contact staan met levende varkens of vleeskalveren een hoge kans hebben op MRSA-dragerschap maar niet regelmatig gekweekt en/ of behandeld worden tegen MRSA-dragerschap. Daarentegen moeten zij, indien zij vanwege een uitbraak of andere reden middels kweken inderdaad positief blijken te zijn, wel behandeld worden.

Vooralsnog is er geen landelijk beleid dat hier duidelijkheid over geeft. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de Werkgroep InfectiePreventie: 071-5266756 of 06-30212383

Bronnen

Voorbeelden

Handelwijze t.a.v. mogelijk MRSA-positieve medewerker (Richtlijn MRSA, ziekenhuis van de Werkgroep InfectiePreventie):

pic-eg-ant-37-1-Handelwijze-MRSA-medewerker

.