Antwoord

Nee. Bij beschadigde huid is er een duidelijk verhoogde gevoeligheid voor het verwerven van MRSA. Ook bij gave huid lijkt er een verhoogde kans op het verwerven van deze beesten te zijn. Dit laatste is echter nooit in getal of maat uitgedrukt.

Opmerkingen

Op grond van deze overwegingen hebben we in Nederland besloten mensen met actieve psoriasis of eczeem geen patiëntgebonden werk te laten doen bij MRSA-patiënten en medewerkers met MRSA en een op dat moment gave huid toch, indien mogelijk, dezelfde restrictie op te leggen. Dit kan in Nederland ook gemakkelijk omdat we (nog) relatief weinig MRSA-problemen hebben. Echter, de daadwerkelijke risico's bij intacte huid zijn zeer moeilijk in te schatten.

Bronnen

* Werkgroep InfectiePreventie: Richtlijn MRSA, ziekenhuis. Revisiedatum: januari 2012.

* Arts-microbioloog dr. Ron Hendrix, Euregio MRSA-net Twente/Münsterland

.