Antwoord

Nee, een vuilniszak hoeft niet met alcohol ingesprayd te worden voor deze de isolatiekamer of afdeling verlaat.

Opmerkingen

MRSA kan in de isolatiekamer op een vuilniszak terecht komen, en u zou kunnen denken dat als er met de vuilniszak over de gang wordt gelopen, MRSA verspreid wordt naar andere patiënten. Bacteriën komen echter zelden of nooit op deze manier bij andere patiënten terecht als er goede luchtafvoer is op de afdeling. Indien u uw handen op de juiste wijze wast en desinfecteert nadat u de vuilniszak heeft weggebracht, is de kans dat u MRSA overdraagt op patiënten of collega's, zeer klein.

Daarnaast behoort afval van een MRSA-positieve patiënt volgens de Werkgroep InfectiePreventie niet tot afval met infectierisico.

Onder afval met infectierisico wordt verstaan:

  • Genetisch gemodificeerde micro-organismen
  • Afval in verband met anthrax
  • Afval in verband met viral hemorrhagische koortsen
  • Bloed, plasma en andere lichaamsvochten in hoeveelheden van meer dan 0.5 liter
  • Microbiologisch afval van laboratoria

Omdat afval van een MRSA-positieve patiënt geen infectierisico bevat, volstaan de maatregelen die reeds voor transport en verwerking van huishoudelijk afval van toepassing zijn.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist(e)!

Voorbeelden

Geen.

.