Antwoord

Nee, een afvalzak kan direct afgevoerd worden uit de isolatiekamer zonder deze in te sprayen of in een andere zak doen.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

MRSA kan in een isolatiekamer wel op een vuilniszak terecht komen, en als er met de vuilniszak over de gang wordt gelopen kan MRSA over de gang verspreid worden. Echter, deze MRSA komt niet bij andere patiënten terecht, mits er goede luchtafvoer is op de afdeling. Indien u uw handen op de juiste wijze wast en desinfecteert nadat u de vuilniszak heeft weggebracht, is de kans dat u MRSA overbrengt op andere patiënten of collega's zeer klein.

Daarnaast behoort afval van een MRSA-positieve patiënt volgens de Werkgroep InfectiePreventie niet tot afval met infectierisico.

Onder afval met infectierisico wordt verstaan:

  • Genetisch gemodificeerde micro-organismen
  • Afval in verband met anthrax
  • Afval in verband met viral hemorrhagische koortsen
  • Bloed, plasma en andere lichaamsvochten in hoeveelheden van meer dan 0.5 liter
  • Microbiologisch afval van laboratoria

Omdat afval van een MRSA-positieve patiënt geen infectierisico bevat, volstaan de maatregelen die reeds voor transport en verwerking van huishoudelijk afval van toepassing zijn.

Voorbeelden

Geen.
.