Antwoord

Het apparaat dient na gebruik, voordat het weer van de isolatiekamer verwijderd wordt, gedesinfecteerd te worden met een chlooroplossing 250 ppm.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

  • De reeds oppervlakken van het apparaat worden zodanig behandeld met een desinfecterende chlooroplossing (250 ppm), dat alle oppervlakken en voorwerpen tenminste 5 minuten vochtig blijven. Dit is de minimale tijd die nodig is om het desinfectans chloor te laten inwerken.
  • Het is noodzakelijk dat het desinfectans exact gedoseerd wordt.
  • Voor elk desinfectans geldt daarnaast dat de gebruiksvoorschriften op de etiketten van de containers met desinfectans gehanteerd dienen te worden.
  • Men laat het gedesinfecteerde oppervlak aan de lucht drogen.
  • Voor desinfectie van kleinere oppervlakken en materialen kan alcohol 70% worden gebruikt. Het gehele oppervlak dient hiermee bevochtigd te worden, waarna droging aan de lucht plaatsvindt.

Voorbeelden

Geen.

.