Antwoord

 • Indien het dialyseapparaat op de isolatiekamer blijft, hoeft het apparaat niet gedesinfecteerd te worden.
 • Als het apparaat na gebruik van de kamer verwijderd wordt (bijvoorbeeld voor gebruik bij een andere patiënt), dan dient het apparaat wel gedesinfecteerd te worden met een chlooroplossing 250 ppm.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Infecties veroorzaakt door MRSA vormen bij kunststof fisters en katheters van dialysepatiënten een groot probleem. Meerdere malen is aangetoond dat dragerschap van S. Aureus onder dialysepatiënten frequenter voorkomt en dat binnen de populatie de dragers een hoger risico lopen op een infectie met MSRA. Daarom moeten speciale maatregelen genomen worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Het dialyseapparaat blijft op de kamer staan en er komt telkens een dialyseverpleegkundige voor het dialyseren. Indien het dialyseapparaat op de isolatiekamer blijft, hoeft het apparaat niet gedesinfecteerd te worden.
 2. Het dialyse-apparaat wordt tussen de dialyses door van de kamer verwijderd, en sowieso na ontslag van de patiënt uit de isolatiekamer. Het apparaat dient elke keer wanneer het de isolatiekamer verlaat, op de juiste wijze gedesinfecteerd te worden met een chlooroplossing 250 ppm:
  • De reeds gereinigde oppervlakken en voorwerpen worden zodanig behandeld met een desinfecterende chlooroplossing (250 ppm), dat alle oppervlakken en voorwerpen tenminste 5 minuten vochtig blijven. Dit is de minimale tijd die nodig is om het desinfectans chloor te laten inwerken.
  • Het is noodzakelijk dat het desinfectans exact gedoseerd wordt.
  • Voor elk desinfectans geldt daarnaast dat de gebruiksvoorschriften op de etiketten van de containers met desinfectans gehanteerd dienen te worden.
  • Men laat het gedesinfecteerde oppervlak aan de lucht drogen.
  • Voor desinfectie van kleinere oppervlakken en materialen kan alcohol 70% worden gebruikt. Het gehele oppervlak dient hiermee bevochtigd te worden, waarna droging aan de lucht plaatsvindt.
.