Antwoord

Als het op uzelf terecht is gekomen, is het als het goed is op uw beschermende kleding terecht gekomen. Deze hoort u namelijk te dragen als u een MRSA-patiëntenkamer betreedt. De beschermende kleding met het bloed of andere lichaamsvocht gooit u weg in de sluis nadat u de isolatiekamer verlaten heeft.

Is het bloed ook op uw andere kleding terecht gekomen, dan dient u uw uniform te wisselen.

Als het bloed op instrumenten, apparaten of andere oppervlakken terecht is gekomen moet u het volgende doen:

  • Eerst wordt de verontreinigde plek gereinigd met een disposable schoonmaakdoek. Als de plek heel vochtig is, kunt u het vocht eerst wegnemen met een tissue.
  • Daarna wordt de plek gedesinfecteerd met chloor 1000 ppm, of als het materiaal niet tegen chloor kan, met alcohol 70%.
  • Uiteraard draagt u handschoenen, maar die had u toch al aan in de MRSA-isolatiekamer. 

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Het is van groot belang te letten op de inwerktijd en de concentratie van het desinfectans. Reiniging vooraf is noodzakelijk omdat desinfectantia door organisch materiaal, zoals bloed (eiwitten), ten dele onwerkzaam worden gemaakt. Is desinfectie noodzakelijk, dan moet u beseffen dat een desinfectans sneller en beter werkt naarmate het te desinfecteren oppervlak schoner is. Een desinfectans moet in de juiste concentratie worden toegepast en de voorgeschreven inwerktijd dient te worden aangehouden. Routinematige desinfectie is niet zinvol en dient dan ook niet plaats te vinden.

Bronnen

Voorbeelden

Geen.
.