Antwoord

  • Handenreiniging- en desinfectie
  • Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen
  • Beschermende kleding ter vermijding van contact met wonden en andere huidafwijkingen

Deze maatregelen maken deel uit van de basishygiëne die bij iedere patiënt genomen moeten worden!

Video

Opmerkingen

Handenreiniging en handendesinfectie

Reiniging en desinfectie kunnen bij patiënten met een normale weerstand als gelijkwaardige methoden worden beschouwd.

Bij zichtbare verontreiniging van de handen dient u uw handen te wassen met water en zeep, om zichtbaar vuil en lichaamsgeuren te verwijderen.

Bij de lichamelijke verzorging van patiënten met een infectie, al of niet met een verminderde weerstand, verdient handendesinfectie de voorkeur boven handenreiniging. Heeft u daarnaast zichtbaar verontreinigde handen, dan moet u uw handen eerst wassen met water en zeep, dan drogen en daarna desinfecteren met alcohol 70%.

Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen

Over het algemeen hoeft een goede reiniging niet te worden gevolgd door desinfectie. Wanneer u op oppervlakken, meubilair of voorwerpen verontreiniging met bloed of andere lichaamsvochten ziet, dan dient u het volgende te doen:

  • De verontreinigde plek wordt met wegwerpschoonmaakmateriaal reinigen. Eventueel vocht eerst opnemen met een tissue. U dient handschoenen te dragen.
  • Na reiniging de plek desinfecteren met chloor 1000 ppm of alcohol 70%. Let hierbij op de inwerktijd en de concentratie van het desinfectans!!

Beschermende kleding ter vermijding van contact met wonden en andere huidafwijkingen

Beschermende kleding wordt over uw dienstkleding gedragen om overdracht van pathogene micro-organismen op dienst- of werkkleding en privé-kleding te voorkomen. Wanneer u dus een patiënt met MRSA behandelt, verzorgt of verpleegt, dient u beschermende kleding te dragen:

  • muts
  • chirurgisch mondneusmasker
  • jas met lange mouwen en manchet
  • handschoenen

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist(e).

Voorbeelden

Beschermende kleding (bron: Unviersitätsklinikum Münster, Institut für Hygiene):

pic-eg-ant-1-0-kleding

.