Antwoord

 1. De patiënt dient in strikte isolatie te worden verpleegd.
 2. U dient bij de behandeling, verpleging of verzorging van de patiënt het volgende te dragen:
  • Handschoenen
  • Beschermende kleding met lange mouwen en manchet (overschort)
  • Chirurgisch mond-neus-masker
  • Hoofdbedekking (muts)
 3. Er dienen inventarisatieweken te worden afgenomen
 4. Reiniging en desinfectie van de isolatiekamer en was/ afvalverwerking

Verder:

 • De patiënt dient door een zo klein mogelijk vast team van ervaren verpleegkundigen te worden verzorgd en ook contact met medewerkers van andere disciplines (bv. fysiotherapeut) dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
 • Indien u huidafwijkingen zoals eczeem of psoriasis heeft, mag u niet in contact komen met patiënten met MRSA.
 • Er dient een contactlijst opgesteld te worden van medewerkers die contact hebben (gehad) met de patiënt.

Opmerkingen

Bovenstaande punten zijn onderdeel van de nationale richtlijnen ter voorkoming van MRSA-verspreiding in het ziekenhuis, opgesteld door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Elk ziekenhuis past deze richtlijnen aan aan haar eigen situatie, ook het ziekenhuis waar u werkt. Omdat elk ziekenhuis, maar ook elke regio anders is, heeft elk ziekenhuis een eigen MRSA-protocol. Hieronder staat weergegeven hoe de bovenstaande richtlijnen in de praktijk ingevuld kunnen worden:

Patiënt in strikte isolatie

 • Patiënt wordt opgenomen in een gesluisde kamer, die met een sluis verbonden is met de afdeling.
 • De sluisdeuren mogen nooit tegelijk geopend zijn!

Voor opname van de patiënt

 • Voordat de patiënt in de kamer wordt opgenomen al het overbodige materiaal verwijderen.
 • Stoelen met stoffen bekleding ook verwijderen.
 • Afstandsbediening van de televisie inpakken in huishoudfolie.
 • Matrasovertrek controleren op de volgende punten:
  • het moet vocht-ondoorlaatbaar zijn
  • het moet met chloor afneembaar zijn
  • het mag geen scheurtjes of gaatjes vertonen
 • Voorzie de sluis met een 24-uurs voorraad van het nodige "isolatiemateriaal" zoals disposable handschoenen, mutsen, mond-neus-maskers en schorten met lange mouwen (disposable of reusable).
 • Isolatiekaart op de deur bevestigen. De isolatiekaart wijst personeel en bezoek op het aantrekken van de beschermende kleding.
 • Contactlijst op de deur bevestigen, waar personeel dat de kamer betreedt, zijn of haar naam opschrijft.

Tijdens opname van de patiënt

 • Een zo klein mogelijk vast team medewerkers verzorgt de patiënt.
 • Indien u huidafwijkingen (psoriasis, eczeem e.d.) heeft, mag u geen MRSA-positieve patiënt verzorgen (bij twijfel overleg met de bedrijfsarts).

Dragen van beschermende kleding

Personeel

 • Indien u een witte jas draagt, deze buiten de sluis uitdoen.
 • Noteer uw naam en functie op de contactlijst.
 • Voor het betreden van de kamer, ín de sluis beschermende kleding aantrekken:
  1. Muts opzetten
  2. Mond-neus-masker voordoen
  3. Overschort aanstrekken
  4. Handschoenen aantrekken
 • Bij het verlaten van de kamer, ín de sluis:
  1. Handschoenen uittrekken en in afvalemmer deponeren
  2. Overschort uitdoen en binnenstebuiten ophangen aan haak
  3. Mond-neus-masker afdoen, in afvalemmer deponeren
  4. Muts afdoen, in afvalemmer deponeren
  5. Zichtbaar vuile handen en onderarmen eerst wassen en goed drogen
  6. Handen en onderarmen desinfecteren met een handendesinfectans

Bezoek (familie, vrienden, bekenden enz.)

 • Bezoek dient tot een minimum te worden beperkt.
 • Bezoekers moeten zich de eerste keer dat ze de patiënt bezoeken melden bij de verpleging. De verpleging moet het bezoek instrueren over de te nemen maatregelen en een informatiefolder over MRSA verstrekken.
 • De te nemen maatregelen zijn precies dezelfde zoals die gelden voor personeel dat de isolatieruimte betreedt.
 • U als verpleging dient erop toe te zien dat deze maatregelen correct worden uitgevoerd.
 • Ná het bezoek aan de MRSA-patiënt mogen de bezoekers géén andere patiënten in het ziekenhuis bezoeken en dienen direct via de kortste weg het ziekenhuis verlaten.

Inventarisatiekweken

 • Voorafgaand aan de opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen, indien de patiënt aan een van de risicofactoren voldoet.
 • Lukt het niet om vooraf te kweken, dan dienen binnen 48 uur na opname kweken afgenomen te worden. Is de uitslag positief, dan blijft de patiënt in isolatie. In overleg met de arts-microbioloog wordt er verder kweekbeleid afgesproken.
 • Is vooraf al bekend dat de patiënt een MRSA-drager is dan dient de opname uitgesteld te worden. Is dit niet mogelijk, dan dient de patiënt geïsoleerd verpleegd te worden.
 • Wanneer er op de afdeling onverwacht een MRSA-patiënt blijkt te liggen, dan dienen van alle patiënten en vaak ook medewerkers op de afdeling inventarisatiekweken te worden genomen.

Reiniging en desinfectie van isolatiekamer en was en afvalverwerking

Reiniging en desinfectie

 • De kamer van de MRSA-patiënt als laatste reinigen.
 • Alle horizontale oppervlakken (ook de vloer) alsmede de verticale oppervlakken waar veelvuldig handcontact heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld deur) of die zichtbaar vuil zijn, huishoudelijk reinigen met vochtige hulpmiddelen.
 • Het schoonmaakmateriaal mag de kamer niet verlaten (kan in de natte ruimte worden opgeslagen).
 • Medisch instrumentarium of medische apparatuur moet, voordat het van de kamer wordt verwijderd, gedesinfecteerd worden met alcohol 70% of een chlooroplossing (250 ppm).

Was en afvalverwerking

 • Ondergoed en nachtgoed dagelijks verschonen. Was in gesloten plastic zak laten meenemen naar huis door bezoekers.
 • Boeken en tijdschriften in plastic tas laten meenemen naar huis door bezoekers.
 • Het beddengoed dagelijks verschonen. Waszak minimaal één keer daags afvoeren.
 • Alle afval in een plastic zak voor afval deponeren en minimaal 1 keer per dag uit de kamer verwijderen of indien nodig vaker dan 1 keer per dag.
 • Patiëntenmateriaal (sputum, urine, feces, pus, bloed) kan via de standaard procedures worden afgevoerd.
 • Al het serviesgoed mag zonder verdere maatregelen met het overige servies van de afdeling naar de centrale vaatwaskeuken worden meegegeven.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist(e)!

Bronnen

Voorbeelden

Voorbeeld beschermende kleding bij betreden isolatiekamer (bron: Universitätsklinikum Münster, Institut für Hygiene):

pic-eg-ant-2-0-kleding

.