Antwoord

Voor de duidelijkheid: Screeningsonderzoek is hetzelfde als bacteriologisch onderzoek of kweekafname.

Er zijn drie belangrijke redenen om patiënten die voldoen aan een of meer risicofactoren voor of bij opname te kweken:

  1. Bescherming van de MRSA-drager (patiënt met MRSA): Als uit het screeningsonderzoek (kweekonderzoek) blijkt dat de patiënt MRSA heeft, dan kan voor de opname of ingreep nog geprobeerd worden de patiënt MRSA-vrij te maken. Als de MRSA al op de patiënt leeft als deze wordt opgenomen in het ziekenhuis, kan MRSA bij medische ingrepen zoals beademing of operaties, een infectie tot gevolg hebben.
  2. Bescherming van andere patiënten: MRSA-dragers worden in het ziekenhuis op een speciale manier behandeld. MRSA-dragers liggen op een eenpersoonskamer (isolatiekamer) en personeel draagt beschermende kleding om zelf niet met MRSA besmet te raken en het in de weken of maanden daarop op andere patiënten rond te strooien. Hoe eerder bekend is of er een MRSA-positieve patiënt is, hoe eerder de juist maatregelen genomen kunnen worden.
  3. Het toedienen van de juiste antibiotica bij MRSA-dragers met een infectie. Voor het bestrijden van een MRSA-infectie is een vroegtijdige en werkzame behandeling met antibiotica noodzakelijk. Een succesvolle genezing hangt af van de juiste keuze voor een antibioticum. Aan de hand van een screeningsonderzoek kan vastgesteld worden om welk type MRSA het precies gaat en welk antibioticum ingezet moet worden.

Opmerkingen

Geen.

Voorbeelden

Geen.

.