Antwoord

Welke medewerkers wel en niet gekweekt moeten worden, hangt af van hoe lang de patiënt al op de afdeling ligt.

Opmerkingen

De uitgebreidheid van het onderzoek bij medewerkers is afhankelijk van de bevindingen van het moment.

Indien de patiënt kort op de afdeling aanwezig is geweest, kan worden gekozen voor het zogenaamde ringonderzoek. Dit onderzoek is alleen bedoeld voor personeelsleden die het meest nauw contact hebben met een met MRSA besmette patiënt, bijvoorbeeld die directe verpleegkundige of medische zorg hebben verleend, of fysiotherapeuten.

Is de patiënt al langer op de afdeling aanwezig, dan wordt geadviseerd om alle medewerkers van de afdeling te kweken. Medewerkers van buiten de eigen afdeling die contact hebben gehad, zijn in deze late fase vaak moeilijk precies te achterhalen. Hier dient door deskundigen (MRSA-commissie) een situatieafhankelijk beleid te worden bepaald.

Bronnen

Voorbeelden

Handelwijze bij een nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt uit de richtlijn MRSA, ziekenhuis van de Werkgroep InfectiePreventie:pic-eg-ant-103-1-Handelwijze-MRSA-patient

.