Antwoord

 • Voorafgaand aan de opname dienen inventarisatiekweken te worden afgenomen, indien de patiënt tot een van de risicogroepen behoort (zie Opmerkingen).
 • Lukt het niet om vooraf te kweken, dan dient de patiënt preventief in isolatie verpleegd te worden en dienen binnen 48 uur na opname kweken afgenomen te worden. Is de uitslag positief, dan blijft de patiënt in isolatie. In overleg met de arts-microbioloog wordt er verder kweekbeleid afgesproken.
 • Is vooraf al bekend dat de patiënt een MRSA-drager is dan dient de opname uitgesteld te worden. Is dit niet mogelijk, dan dient de patiënt geïsoleerd verpleegd te worden.
 • Wanneer er op de afdeling onverwacht een MRSA-patiënt blijkt te liggen, dan dienen van alle patiënten en vaak ook medewerkers op de afdeling inventarisatiekweken te worden genomen.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist(e)!

Opmerkingen

Van de volgende patiënten dient voor opname een inventarisatiekweek te worden afgenomen:

 • Patiënten die minder dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd, of in het buitenland zijn geopereerd of in het buitenland een drain of katheter kregen, of zijn geïntubeerd of huidlaesies hebben, of mogelijke infectiebronnen zoals abcessen of furunkels (steenpuisten).
 • Buitenlandse patiënten op de dialyseafdeling (zogenaamde gastdialysanten).
 • Patiënten afkomstig uit een ander Nederlands ziekenhuis of verpleeghuis, van een afdeling of unit waar een MRSA-epidemie heerst die nog niet onder controle is.
 • Patiënten met bewezen MRSA-dragerschap na behandeling voor dragerschap, waarvan de controlekweken nog niet bekend zijn.
 • Kinderen die geadopteerd worden, hebben een verhoogde kans op dragerschap, maar screening wordt alleen aanbevolen als deze kinderen een ziekte hebben die maakt dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis of dat zij regelmatig de polikliniek moeten bezoeken. Het is van belang om zich in dit kader te realiseren dat MRSA-dragerschap geen ziekte op zich is.
 • Indien binnen drie maanden screening voorafgaand aan de ziekenhuisopname plaatsvindt en de uitslag daarvan negatief is, wordt de patiënt in categorie 3 opgenomen en wordt deze op de dag van opname nogmaals gescreend op MRSA-dragerschap. In categorie hoeven dan geen beschermende maatregelen te worden genomen.
 • Nederlandse hemodialysepatiënten die in het buitenland zijn gedialyseerd.
 • Patiënten gedurende het eerste jaar na een behandeling voor MRSA-dragerschap met negatieve controlekweken.
 • Patiënten die langer dan 2 maanden geleden in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd en waarbij nog persisterende huidlaesies en/of risicofactoren aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld chronische lucht- of urineweginfecties. Dit ter afweging door deskundigen.
 • Alle personen die contact hebben met levende varkens of vleeskalveren, ongeacht of dit contact beroepsmatig is of niet en ongeacht waar het plaatsvindt.
 • Patiënten die met een onverwachte MRSA-drager op één kamer hebben gelegen.
 • Wanneer er op de afdeling onverwacht een MRSA-patiënt blijkt te liggen, dan dienen van alle patiënten op de afdeling inventarisatiekweken te worden genomen.

Bronnen

Risicogroepen

Moment van kweekafname

 • Euregio MRSA-net Twente/Münsterland

Voorbeelden

 • Instructie kweekafname van het Laboratorium Microbiologie Twente/Achterhoek

.