Antwoord

Inventarisatiekweken (voor of bij opname)

Hoe?

Kweken van neus, keel, perineum, sputum (indien opgegeven), urine (bij aanwezigheid van blaaskatheter), eventuele wonden en andere huidafwijkingen met een steriele wattenstok die enkele malen rondgedraaid wordt

Hoe vaak?

Eén maal. Let op: Bij patiënten met meerdere wonden moet extra aandacht worden gegeven aan het goed uitstrijken van alle wonden.

Controlekweken (als uit inventarisatiekweken is gebleken dat patiënt positief is)

Hoe?

Kweken van neus, keel, perineum, sputum (indien opgegeven), urine (bij aanwezigheid van blaaskatheter),eventuele wonden en andere huideffecten met een steriele wattenstok die enkele malen rondgedraaid wordt

Hoe vaak?

In overleg met de arts-microbioloog

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Video

Opmerkingen

Hoe en hoe vaak kweken?

Voor de duidelijkheid: Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. Elk ziekenhuis vertaalt deze richtlijnen naar haar eigen praktijksituatie. Onderstaande aanwijzingen geven weer hoe het kweken zou kunnen gaan, maar raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Welke lichaamsdelen kweken?

 • Standaard: neus, keel, perineum
 • Wonden: ok-wonden, ulcera
 • Andere huiddefecten: zoals insteekopeningen, lijnen, katheters, drains, nattend eczeem

Hoe kweken?

Neuskweek

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Draai 5 maal de wattenstok door het voorste behaarde deel van het ene neusgat
 3. Herhaal de procedure met dezelfde wattenstok in het andere neusgat
 4. Doe de wattenstok terug in de steriele koker
 5. Vul voor iedere kweekafname een standaard kweekformulier in

Keelkweek

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Maak met de wattenstok een uitstrijkje van het keelslijmvlies ter hoogte van de amandelen (links en rechts van de huig)
 3. Doe de wattenstok terug in de steriele koker
 4. Vul voor deze kweek een standaard kweekformulier in

Wondkweken

 1. Neem de steriele wattenstok uit de koker
 2. Haal de wattenstok enkele malen stevig door het huiddefect
 3. Doe de wattenstok terug in de steriele koker
 4. Vul voor iedere kweekafname een standaard kweekformulier in.

Stuur de kweken vervolgens op naar het laboratorium.

Bronnen

.