Antwoord

  • Als er onverwacht een patiënt MRSA-positief blijkt te zijn, moeten van de patiënten die op de kamer hebben gelegen bij deze patënt of ermee in contact zijn geweest, inventarisatiekweken worden afgenomen.
  • Soms is er een microbiologische reden om bij deze patiënt kweken af te nemen. Indien de microbioloog aangeeft dat het nodig is inventarisatiekweken af te nemen om welke reden dan ook, dient dit te gebeuren.

Let op: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Opmerkingen

Zie Voorbeelden voor de handelwijze bij een nieuwe, onverwachte MRSA-patiënt.

Bronnen

Voorbeelden

.