Antwoord

CA-MRSA staat voor Community Acquired of Community Associated MRSA. Dit betekent dat MRSA is opgelopen door gezonde mensen in de gemeenschap die nooit in contact zijn geweest met MRSA-dragers uit het ziekenhuis. Daarnaast wordt er gesproken over CO-MRSA, wat staat voor Community Onset MRSA. Dit betekent dat de drager op het moment dat hij of zij MRSA opliep wel buiten het ziekenhuis was, maar wel aan een of meer risicofactoren voor de "ziekenhuis-MRSA" voldoet.

Opmerkingen

De CA-MRSA-stammen hebben het zogenaamde Panton-Valentine leukocidine (PVL) verworven. PVL is een gen, dat ervoor zorgt dat de bacterie een aantal stoffen produceert die de MRSA agressiever maakt. CA-MRSA kunnen ook bij gezonde mensen buiten het ziekenhuis ernstige infecties veroorzaken, die in een enkel geval zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

Voorbeelden

.