Antwoord

Bij een epidemische verheffing (ook wel uitbraak genoemd) zijn twee of meer patiënten in het ziekenhuis gekoloniseerd of geïnfecteerd met dezelfde MRSA. Er wordt dan een beleidsteam geformeerd om adequaat te kunnen handelen.

Opmerkingen

Wanneer twee of meer patiënten in het ziekenhuis gekoloniseerd of geïnfecteerd zijn met dezelfde MRSA is er per definitie sprake van een epidemie, er wordt dan een beleidsteam geformeerd om adequaat te kunnen handelen. Dit beleidsteam wordt samengesteld op voorstel van de infectiecommissie en kan bestaan uit vertegenwoordigers van het management en medewerkers die met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden zijn belast. De door dit team te nemen maatregelen omvatten onder andere het organiseren van cohortverpleging en het samenstellen van een vaste groep verpleegkundigen, bijvoorbeeld verpleegkundigen die reeds met MRSA zijn gekoloniseerd.

Door het beleidsteam wordt het volgende geregeld:

  • Rapportage aan de Raad van bestuur en de Inspectie Gezondheids Zorg,
  • Het communiceren binnen en buiten de eigen organisatie,
  • Een goede verslaglegging van de epidemie,
  • Het duidelijk maken van verantwoordelijkheden,
  • Het maken van afspraken over het al dan niet sluiten van de afdeling waar de patiënt met MRSA is gevonden

Voorbeelden

.