Antwoord

In Nederland was in 2007 de prevalentie van MRSA ongeveer 1%. Dit betekent dat van alle infecties die veroorzaakt worden door de bacterie Staphylococcus aureus, 1% wordt veroorzaakt door een MRSA.

Opmerkingen

Een percentage van 1% is erg laag vergeleken met andere landen in de wereld. In de meeste landen is het percentage MRSA in de ziekenhuizen nu hoger dan 20%. In sommige landen worden zelfs percentages van hoger dan 50% gemeld. Nederland is samen met de Scandinavische landen in staat gebleken om het percentage MRSA te beperken (dus minder dan 1%). Dit wordt mede bereikt door het zogenaamde search-and-destroy-beleid. Hierbij worden strenge voorzorgsmaatregelen toegepast, die de verspreiding van MRSA zoveel mogelijk inperken. Patiënten moeten, indien ze voldoen aan bepaalde risicofactoren, getest worden op de aanwezigheid van MRSA en worden uit voorzorg geïsoleerd verpleegd. Medewerkers worden ook getest als zij in contact zijn geweest met een MRSA-positieve patiënt. De reden hiervoor is dat een MRSA niet spontaan ontstaat maar alléén van een MRSA-drager gekregen kan worden. Door het isoleren van MRSA-dragers wordt overdracht naar andere patiënten en personeel voorkomen. Verder krijgen patiënten en personeel die MRSA hebben een dragerschapsbehandeling.

In buitenlandse ziekenhuizen is er géén streng MRSA-beleid, dus vooral patiënten die in een buitenlands ziekenhuis zijn verpleegd, hebben een grote kans daar MRSA-drager te zijn geworden.

Voorbeelden

Overzicht percentage MRSA in Europa

pic-eg-ant-65-1-europa

(Bron: RIVM)

.