Antwoord

In principe zijn er voor een gezond persoon geen gevolgen of gevaren van MRSA.

Opmerkingen

MRSA komt van nature voor op de huid van de mens. Iedereen kan dus dagelijks MRSA op zijn huid of slijmvliezen krijgen via andere mensen. Op de huid van een gezond persoon kunnen de bacteriën zich echter niet uitbreiden omdat de huid- en slijmflora van een gezond persoon een natuurlijke afweer hebben tegen MRSA. Normaal gesproken zal MRSA bij een gezond persoon dus ook geen infecties veroorzaken.

De zogenaamde Community-Acquired MRSA (CA-MRSA) vormt echter wel een gevaar voor gezonde personen. Bij CA-MRSA gaat het om mensen die MRSA hebben opgelopen op een andere plaats dan in de gezondheidszorg. CA-MRSA kunnen ook bij gezonde mensen buiten het ziekenhuis ernstige infecties veroorzaken, die in een enkel geval zelfs door longontsteking de dood tot gevolg kunnen hebben. Een apart probleem vormen op dit moment de varkenshouders en vleeskalverenhouders. Zij lopen MRSA op via hun varkens of vee. Of ze hierdoor een grotere kans hebben om ziek te worden van de MRSA (dus een infectie te krijgen), is nog niet bekend.

Voorbeelden

.